Onze diensten

Kwaliteit.
Taxaties zijn nodig omdat bijvoorbeeld een (ver)koper, hypotheekverstrekker, verzekeraar of de overheid de waarde van onroerend goed wil weten. Om de kwaliteit van onze taxaties te waarborgen zijn we lid van de NVM/VBO. Door deze lidmaatschappen zijn we gebonden aan strenge regels en richtlijnen en moeten we ons jaarlijks blijven bijscholen. Bovendien zijn wij door de rechtbank beëdigd.

De taxateurs van Taxatie Groep Zeeland zijn aangesloten bij:

  • Stichting VastgoedCert/SCVM
  • Kamer Wonen/MKB
  • Kamer BV
  • Kamer Landelijk Vastgoed
  • NWWI / Taxateurs Unie

Taxaties
Wij taxeren alle soorten onroerend goed zoals woonhuizen, bedrijfsobjecten en gronden. De taxaties worden objectief en onafhankelijk verricht. In tegenstelling tot makelaars, zijn de taxateurs niet zelf betrokken bij de verkoop van onroerend goed. Er is dus geen sprake van belangenverstrengeling.

Inspecties
Wij adviseren over de noodzaak om een bouwkundige- of een riooltechnische inspectie te laten uitvoeren. Wij werken hiervoor samen met hierin gespecialiseerde bureaus.

Aankoopbemiddeling
Het kopen van een woning of een bedrijfspand is voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheid. Laat ons daarom voor u de onderhandelingen voeren. Naast het vaststellen van de marktwaarde van het object, kijken we ook naar juridische zaken als erfdienstbaarheden, bijzondere bepalingen e.d. Voor ons is dit dagelijks werk.

Bouwkundige Vooropnames
Wij verrichten vooropnames van gebouwen met het doel de bouwkundige staat vast te leggen. Dit gebeurt voor aanvang van sloopwerkzaamheden, heiwerk, bodemsanering of andere werkzaamheden welke schade kunnen veroorzaken. Hiermee kan bepaald worden of er schade is ontstaan na de uitvoering van deze werkzaamheden.

Herbouwwaarde vaststellen
Voor uw opstalverzekering heeft u de herbouwwaarde van uw object nodig. De berekening van de herbouwwaarde voeren wij uit volgens de methode zoals vastgesteld door Het Verbond van Verzekeraars.

Onteigening/planschade
Wij adviseren overheden, bedrijven en particulieren bij de aankoop en onteigening van onroerend goed en bij de vaststelling van schades die ontstaan als gevolg van overheidsplannen.

Pacht, erfpacht
(Erf)pacht wordt verleend voor een bepaalde tijd. Wij berekenen voor u de hoogte van de canon, de waarde van het bloot eigendom en de waarde van het erfpachtsrecht. Tevens adviseren wij bij het opstellen van pachtcontracten.