Disclaimer

Teksten en tarieven op de site

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. Weergegeven informatie en tarieven kunnen veranderen. Ondanks dat we de website zo actueel mogelijk houden kan een tijdelijk verschil bestaan tussen de weergegeven en de werkelijke tarieven. In alle gevallen zijn de werkelijke tarieven bindend.

Externe informatie

Deze website bevat links naar webpagina’s van derden. Taxatie Groep Zeeland heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze sites en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is een ieder toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taxatie Groep Zeeland, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.

Directe/indirecte schade

Taxatie Groep Zeeland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Taxatie Groep Zeeland wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Taxatie Groep Zeeland is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf Taxatie Groep Zeeland, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.